Overmorrow

Overmorrow, một thương hiệu bia thủ công mới, mang theo mình một cái tên và một câu chuyện đến văn phòng Crunchy Frog. Công việc của chúng tôi là phát triển câu chuyện đó thành một định vị thương hiệu và từ đó thiết kế logo, nhãn chai bia và một nhận diện thương hiệu có thể kể câu chuyện đó thông qua các ấn phẩm truyền thông số và truyền thông giấy, trong đó có cả tại các điểm bán hàng. Thành quả công việc tư vấn thương hiệu là những ấn phẩm truyền thông có tác động mạnh mẽ, hỗ trợ câu chuyện của thương hiệu và làm thương hiệu trở nên khác biệt giữa một thị trường đông đúc và cạnh tranh. 

Overmorrow bottle design
Overmorrow banner design
Top