Tổ chức quốc tế La Francophonie

Chúng tôi thiết kế và in ấn tài liệu quảng cáo cho các hoạt động của chương trình quảng bá kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội 2014 và 2015.

francophonie-1-1200px francophonie-2-1200px francophonie-3-1200px

Top