The KAfe Group

KAfe Group là doanh nghiệp tiên phong với cửa hàng ăn uống “fusion” đầu tiên của Việt Nam – The KAfe từ năm 2013. Từ đó đến nay The KAfe đã mở rộng với các chuỗi cửa hàng mới như The KAfe Village hay The KAfe Box.

Mặc dù The KAfe đã có phong cách thiết kế sẵn có, style này không được áp dụng một cách thống nhất. Vẫn sử dụng màu đen chủ đạo cùng với việc sử dụng nhiều ảnh chụp, Crunchy Frog đã giới thiệu một loạt các màu sắc “foodie” cùng với font chữ thân thiện và vẽ mỹ thuật minh hoạ để mang lại sức sống mới cho slogan “Real Food, Real Passion” của KAfe. Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện mới này được viết để giúp cho team thiết kế in-house của KAfe dễ dàng áp dụng và để đảm bảo tính thống nhất trong tất cả các ấn phẩm truyền thông online và ofline.

KAfe Group Identity

KAfe Group Identity

KAfe Group Identity

Top