The Burger Box

The Burger Box là một chuỗi cửa hàng ăn nhanh mới được phát triển bởi The KAfe Group. Được đưa vào hoạt động giữa tháng 10/2015, đây là sự kết hợp của triết lý của The KAfe với cách tiếp cận mới đối với đồ ăn nhanh tại Việt Nam. Yêu cầu của brief là phát triển và áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu cho thiết kế nội thất, packaging, menu và các ấn phẩm truyền thông khác trong vòng một tháng.

The Burger Box bây giờ đã có thương hiệu và phong cách riêng biệt. Các cửa hàng với diện tích nhỏ được thiết kế để giúp cho quy trình order hiệu quả và nhanh chóng; packaging được thiết kế đơn giản và dễ dàng sử dụng cho cả khách ăn tại chỗ và take-away; thiết kế của các ấn phẩm và trang trí nội thất sử dụng trong cửa hàng đều có màu sắc tươi mới, gây ấn tượng và có phong cách độc đáo.

The Burger Box

The Burger BoxThe Burger Box

Top