SNV REAP

Chúng tôi mang đến một hệ thống nhận diện mới cho Chương trình Năng lượng và Nông nghiệp REDD + (REAP) giúp tạo nên sự nổi bật cho REDD + so các chương trình dự án khác của SNV. Phong cách gọn gàng và đơn giản tạo nên sức ảnh hưởng cho hình ảnh và giúp làm cho thông tin trình bày một cách rõ ràng.

SNV REAP 5 fold -1200px SNV REAP cover -1200px SNV REAP inside spread -1200px

Top