Logo Chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao của Đại sứ quán Anh

Chúng tôi thiết kế một logo nổi bật để kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam và thúc đẩy ba chủ đề chính của chương trình ngoại giao cho năm 2013: truyền cảm hứng, học hỏi, đổi mới.
The British Embassy - Vietnam

The British Embassy - Vietnam

Top