CIAT: Tiềm năng từ cây sắn

Thiết kế và xây dựng trang web với 6 ngôn ngữ khác nhau với mục đích lưu trữ và phổ biến các thông tin liên quan đến tiềm năng phát triển của cây sắn tại khu vực châu Á. Dự án vẫn đang được triển khai, nhưng khi hoàn thành, trang web sẽ bao gồm thêm một bản đồ tương tác.

CIAT-1200px

Top