Vietnam Business Challenge Fund
Vietnam Business Challenge Fund (VBCF) được thành lập để hỗ trợ các cá nhân muốn phát triển những mô hình kinh doanh mới mẻ và sáng tạo để mang lại những lợi ích về cả kinh tế và xã hội cho cả cộng đồng những người có thu nhập thấp với mô hình phát triển bền vững.
Để quảng bá cho các hoạt động của mình bao gồm những điển hình thành công và các bài học rút ra, VBCF đã thuê chúng tôi viết content và thiết kế một brochure dạng báo cáo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để chia sẻ với các bên liên quan, đặc biệt là những người ủng hộ cho tổ chức. Content được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được tổng hợp lại và thiết kế để tăng tính tương tác với người đọc bằng cách trình bày các thông tin quan trọng theo một phong cách hình ảnh thú vị. Bài báo cáo được thiết kế với cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Vietnam Business Challenge Fund Vietnam Business Challenge Fund Vietnam Business Challenge Fund

Top