UNIS Hanoi

Trường quốc tế Liên Hiệp Quốc UNIS là một trong những trường quốc tế nổi tiếng và có chất lượng đào tạo đạt chuẩn tại Hà Nội. Tuy nhiên nhận diện thương hiệu của trường đã cũ và không được áp dụng một cách thống nhất.

Chúng tôi đã thiết kế một hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho UNIS và thiết lập các mẫu templates. Dự án bao gồm việc tổ chức hội thảo cùng với các bên liên quan – bao gồm học sinh sinh viên, phụ huynh và thầy cô giáo, đánh giá chi tiết về các tài liệu hiện có, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và áp dụng hệ thống này cho nhiều ấn phẩm truyền thông, xây dựng bộ hướng dẫn brand guidelines, tư vấn và giám sát quy trình in ấn, và tinh chỉnh logo.

UNIS Annual Report

UNIS Hanoi Stationary

UNIS Hanoi Guidlines

Top