Phú Hộ Farm

Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) làm việc với nhiều ngành ở Việt Nam để giúp các doanh nghiệp quảng bá ra nước ngoài. Chúng tôi được mời giúp công ty chè Future Generation làm thương hiệu cho sản phẩm chè xanh hương nhài thượng hạng của họ để quảng bá trong một phái đoạn kinh tế đến Mỹ.

Bắt đầu với cái tên – Phu Ho Farm – chúng tôi đã phát triển một câu chuyện thương hiệu xoay quanh lịch sử trồng chè ở huyện này, thiết kế một logo và ý tưởng hình ảnh xuyên suốt thể hiện các di sản của nó, thiết kế bao bì, tờ rơi quảng cáo, website đơn trang và ảnh bìa Facebook. Các sản phẩm nhận được các phản hồi rất tích cực từ đội ngũ của họ ở Việt Nam và các bên họ gặp gỡ tại Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hiệp hội Chè Hoa Kỳ.

Top