Mines Action Group (MAG) International

Yêu cầu thiết kế

Nhóm cố vấn bom mìn quốc tế (MAG) giúp đỡ người dân ở các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh thông qua việc gỡ bom, mìn chưa nổ (UXO), giáo dục về hiểm họa và các công việc liên quan khác. Công việc của họ ở Việt Nam hầu hết ở nông thôn miền Trung, nơi mà chiến tranh đã kết thúc 40 năm nay nhưng đất đai vẫn bị nhiễm độc bởi các loại bom, mìn chưa nổ, bao gồm cả bom chùm.

Việc giáo dục về hiểm họa là một phần quan trọng trong công việc của MAG ở Việt Nam nhưng tài liệu giáo dục của họ đã lỗi thời và không tạo được tác động. Crunchy Frog được yêu cầu phát triển nội dung và thiết kế cho các tài liệu mới để chúng có thể có hiệu quả, có tương tác và tác động đến nhiều đối tượng.

Quá trình làm việc

The extensive and thorough programme of work comprised the following stages:

Cuộc họp về truyền thông

Để chuẩn bị một bản yêu cầu thiết kế rõ ràng cho các sản phẩm, thông điệp và thiết kế, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với đại diện các bộ phận của MAG. Sau khi trao đổi về vai trò của truyền thông, chúng tôi xác định và tìm hiểu các đối tượng mục tiêu. Kết quả là chúng tôi thống nhất đưa ra 3 nhóm đối tượng: trẻ nhỏ, thiếu niên (chủ yếu là nam) và nông dân.

Từ đó, chúng tôi phát hiện những điểm chung của các nhóm đối tượng, đưa ra được thông điệp bao quát, những thay đổi cần thiết nhất, tông giọng của thông điệp cần tích cực, các thông điệp hướng đến ích lợi hơn là dọa nạt.

Phát triển nội dung

Khi các gợi ý chung từ cuộc họp đã được duyệt, chúng tôi soạn nội dung cho các poster và flipchart.

Đầu tiên, cần viết các tiêu đề để sử dụng xuyên suốt các công việc truyền thông, giáo dục được nhận thức. Tiêu đề khác nhau với mỗi nhóm nhưng có cấu trúc giống nhau và đều khuyến khích đối tượng “báo cáo”.

Don’t Touch! Report! – Không chạm vào! Báo cho người lớn!
Be a Hero! Report! – Hãy làm người hùng! Báo bom mìn!
Don’t Move! Report! – Không tự di chuyển! Hãy báo cáo!

Sau đó các thông điệp được đưa ra cho mỗi bộ của 4 poster, tập trung vào các ý muốn truyền thông chính.

Thông điệp được chỉnh sửa một chút để đưa vào các flipchart: kể chuyện với trẻ nhỏ và thiếu niên trong khi với nông dân thì truyền tải thông tin theo kiểu thực tế hơn.

Ở giai đoạn này tất cả nội dung vẫn bằng tiếng Anh, nhưng khi được duyệt sẽ được MAG dịch sang tiếng Việt.

Các phương án minh họa

Song song với việc viết nội dung, chúng tôi cũng triển khai tìm các phong cách minh họa gần gũi được với mỗi nhóm. Chúng tôi làm file xem thử (mock-up) để minh họa.

Phát triển ý tưởng

Sau phản hồi của khách hàng, chúng tôi triển khai phương án poster cho mỗi nhóm đối tượng. Chúng tôi sáng tạo các nhân vật cho đối tượng trẻ nhỏ và thiếu niên, và đưa ra bảng màu riêng biệt và ấn tượng cho mỗi sản phẩm.

Vẽ nháp flipchart

Trước khi thiết kế flipchart trên máy, chúng tôi vẽ nháp mỗi trang để khách hàng có thể xem trước các câu chuyện và lời thoại, và đưa ra phản hồi.

Cuộc họp nhóm để thêm nội dung

Ở giai đoạn này chúng tôi cũng tổ chức một cuộc họp nữa với đội ngũ MAG để xem xét lại ý tưởng thiết kế, nội dung poster và flipchart cho bộ trò chơi của trẻ nhỏ.

Trong cuộc họp kéo dài một ngày đó, chúng tôi đã trình bày thiết kế và nội dung cho từng nhóm đối tượng đến khách hàng và thêm nội dung

Chốt ý tưởng

Dựa vào nội dung đã thống nhất chúng tôi chỉnh sửa phong cách trong các poster dành cho thiếu niên, chỉnh sửa phong cách “siêu anh hùng” không gần gũi với trẻ em nông thôn. Chúng tôi cũng đổi một chút trong trang phục nhân vật và nền.

Thiết kế và hoàn chỉnh: Flipchart và Posters

Sau khi thống nhất về các nhân vật và các yếu tố bố cục, chúng tôi minh họa và thiết kế tất cả các trang trên flipchart và 3 bộ poster. Sau đó có chỉnh sửa vài lần, trong đó lần cuối có họp với đội MAG, để hoàn thiện viết nội dung và nội dung thiết kế.

Hoàn chỉnh tất cả tài liệu – Bộ thẻ đồ chơi

Chúng tôi cũng thiết kế một bộ thẻ đồ chơi cho trẻ nhỏ. Có 3 bộ 10 thẻ: 1 bộ có hình bom, 1 bộ có các vật an toàn, và 1 bộ là các hành động an toàn. Các bộ này được đội ngũ MAG sử dụng trong các trường học vùng nông thôn.

Hoàn chỉnh tất cả tài liệu – Thước kẻ cho trẻ nhỏ

Chúng tôi cũng thiết kế thước kẻ cho trẻ nhỏ như một lời nhắc nhở thông điệp, và một tấm banner lớn để nâng cao nhận thức về bom mìn ở khu vực.

Hoàn chỉnh tất cả tài liệu – Phiên bản tiếng Việt

Khi các bản tiếng Anh đã được MAG dịch, chúng tôi thiết kế bản tiếng Việt cho từng tài liệu.

Artwork

Sau khi được duyệt, bản artwork cuối cùng được đưa đến khách hàng để in. Phiên bản tiếng Anh cũng được gửi đến trụ sở của MAG ở Anh.

Video

Công việc ở giai đoạn cuối cùng của dự án là chuẩn bị các video sử dụng hình ảnh từ flip charts. Các video được thực hiện sử dụng Key Note, hình ảnh hoạt hình và một sound track giúp lôi cuốn người xem. .

Kết quả

Các tài liệu hiện đang được MAG sử dụng ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Top