Midway Metals Marine

Midway Metals là nhà sản xuất các linh kiện bằng thép không gỉ theo yêu cầu, chủ yếu cung cấp cho ngành Hàng Hải (du thuyền). Crunchy Frog được uỷ quyền giúp đỡ Midway tái định vị Thương hiệu để làm bàn đạp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dự án bắt đầu với việc nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các cổ đông, nhằm cung cấp thông tin cho buổi thảo luận nhóm về Thương hiệu. Dựa vào đây, chúng tôi đề xuất  thay đổi tên và một chiến lược Thương hiệu mới, xung quanh chủ đề “Bên cạnh bạn”. Chiến lược mới này tập nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ đối tác với cả Midway và khách hàng của Midway, được súc tích trong những đoạn văn được chúng tôi soạn ra để sử dụng trong các vật phẩm truyền thông.

Bộ nhận diện Thương hiệu được phát triển với hình ảnh dây thép không gỉ xuyên qua đại dương, màu sắc được sử dụng cũng tượng trưng cho sự tin cậy và mối quan hệ hợp tác. Trong một vài vật phẩm truyền thông, hình ảnh đường cong thể hiện hình dáng thân tàu thuỷ. Cùng lúc đó, logo được cách điệu để phù hợp với khía cạch “Marine” (Hàng hải) và sự pha trộn màu sắc được áp dụng để làm nổi bật mối quan hệ hợp tác.

We also briefed the photography agency to ensure photos aligned with the identity and our vision for the brand.

Having agreed a direction for the identity, we designed a new brochure, stationery and other documents and built a new website. This was all captured within a brand manual. We also supported Midway with writing and editing copy for mailers and other documentation and prepared a copy writing guidelines document.

“Midway Metals was established in 2005 and had been growing well, but we knew we needed a step change in our communications to meet future sales objectives.

While looking for a partner to help with this, Crunchy Frog was recommended. They came to visit the factory before presenting us with a thorough proposal that clearly demonstrated their understanding of our business and our aspirations.  The team recommended a considered and structured approach to address our needs providing clever options and the guidance we needed. 

The new brand strategy has become much more than just words on a page: it has created a clear sense of purpose that is driving how we work and how we talk to clients. Along with our new name, identity and professional communications, it’s given us greater confidence to promote our service to a new, demanding audience. It’s put us where we needed to be and the reactions to our new brand is exactly what we required.

Crunchy Frog did a brilliant job, highlighting what we had to do, at the right time and always contributing positively, throughout the process. We paid for a quality service and still got more than we expected.

I’d recommend Sarah and Paul and the team, any day of the week.”

Anthony Jolly, CEO, Midway Metals Marine

Top