KAfe Cup

Crunchy Frog đã thiết kế mẫu bao bì cho sản phẩm trà và cà phê cho The KAfe Cup, một sản phẩm mới từ KAfe Group.

Thiết kế đã truyển tải được thông điệp về triết lý “farm to cup” của thương hiệu và cảm hứng từ truyền thống Việt Nam qua bức tranh phong cảnh đồng chè và đồi cà phê ở mặt trước của bao bì. Bức tranh này được kết nối với phần vẽ mỹ thuật thể hiện từng loại hương vị và được hỗ trợ bởi các tông màu khác nhau cho bốn sản phẩm trà và hai sản phẩm cà phê.

KAfe Cup Coffee Range

KAfe Cup Tea Range

Top