Idemitsu Q8 Petroleum

Idemitsu Q8 (IQ8) là một công ty liên doanh giữa công ty Idemitsu của Nhật Bản và công ty Q8 của Kuwait, đem đến các dịch vụ xăng dầu liên doanh quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Crunchy Frog đã làm việc với IQ8 từ năm 2016 để phát triển nhận diện thương hiệu, trong đó có thiết kế logo IQ8. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống kết hợp 3 màu thương hiệu và có thể được áp dụng xuyên suốt các phương tiện truyền thông và các thiết bị, bao gồm mái của các trạm xăng dầu, các bơm dầu, biển hiệu và cả văn phòng phẩm. Chúng tôi cũng làm một bản cẩm nang thương hiệu, cung cấp đầy đủ và rõ ràng các hướng dẫn sử dụng nội bộ và với các bên đối tác khi áp dụng hệ thống nhận diện, để đảm bảo sự nhất quán và phát triển thương hiệu.

Top