Blooming Buds của Chè Hà Thái

Yêu cầu thiết kế

Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) làm việc với nhiều ngành ở Việt Nam để giúp các doanh nghiệp quảng bá ra nước ngoài. Chúng tôi được mời giúp công ty chè Hà Thái làm thương hiệu cho sản phẩm chính của họ – Blooming Buds – để quảng bá trong một phái đoạn thương mại đến Mỹ.

Công việc của Crunchy Frog

Chúng tôi đã phát triển một câu chuyện thương hiệu xoay quanh người sáng lập và sự chăm chút trong từng sản phẩm, thiết kế một logo thể hiện được các giá trị của sản phẩm và thiết kế bao bì, một tờ rơi quảng cáo, một website đơn trang và một ảnh bìa facebook. Dự án nhận được các phản hồi rất tích cực từ đội ngũ của họ ở Việt Nam và các bên họ gặp gỡ tại Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Chè Hoa Kỳ.

Top